Saturday, January 5, 2013

Asset dan Liabiliti - Satu Pengajaran


DUA PERKARA BESAR YANG BERBEZA..

ASSET - NILAI DAN HARGA

LIABILITI - TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN BEBAN...

No comments:

Post a Comment