Friday, October 8, 2010

Manusia & Peristiwa

Manusia adalah satu istilah dalam bahasa Melayu yang pada dasarnya diambil dari kata dasar bahasa Arab iaitu Insan...An Nas.. yang membawa maksud lupa.. Tetapi menurut istilah manusia adalah merujuk kepada orang iaitu makhluk ciptaan Allah Taala yang dikurniakan padanya akal,jiwa,nafsu,roh dan juga anggota zahir.
(http://www.membuatblog.web.id/2010/02/pengertian-hakikat-manusia.html)

Manakala peristiwa pula adalah hal kejadian ataupun sesuatu perkara yang berlaku pada masa yang tertentu. Manusia & Peristiwa adalah tidak akan dapat dipisahkan kerana manusia juga adalah kejadian iaitu makhluk ciptaan Allah Jalla Wa Azza. Kejadian atau peristiwa akan menjadi kisah dan juga sejarah.

MANUSIA,PERISTIWA,KISAH DAN SEJARAH AKAN BERULANG - ULANG SESUAI DENGAN TAKDIR DAN SUNNATULLAH.

Beruntunglah kepada manusia yang prihatin dan mengambil iktibar serta faedah daripada peristiwa,kisah dan sejarah yang berlaku dari masa ke semasa.

Ada satu peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Zulqaedah bagi kita umat Islam iaitu ..Haul Imam Habib Abdullah Bin Alwi Al Haddad yang ke 299.

No comments:

Post a Comment